Historisk Tidskrift för Finland 2/2009

HTF 2/2009 (årg. 94)

 

Innehåll:

Holger Weiss, Global internationell solidaritet: Om transnationella subversiva kontakter, understödsformer och nätverk under mellankrigstiden (s. 117-121)

Tauno Saarela, Solidaritet från väst och öst. Den finländska kommunismen och den internationella solidariteten under 1920t-talet (s. 122-138)

Holger Weiss, stockholm – Hamburg – Köpenhamn: Nordeuropeiska noder i Kominterns globala kommunikationsnätverk, 1920–1933 (s. 139-169)

Kasper Braskén, Mot hunger, krig och fascism! Internationella arbetarhjälpen, Willi Münzenberg och kampen för internationell solidaritet i Weimartyskland 1921–1935 (s. 170-197)

Anders Gustafson, ”Helst hade vi alla fall stannat i sverige …” De svenska kommunisterna och emigrationen till sovjetkarelen under tidigt 1930-tal (s. 198-219)

Fredrik Petersson, ”Proletariatets proviantkolonn”: Internationella arbetarhjälpen i sverige (s. 220-247)

Granskningar (s. 248-270)

Robert Bartlett, Naturligt och övernaturligt under medeltiden. Av Dick Harrisson.

Per stobaeus, Hans Brask. En senmedeltida biskop och hans tankevärld. Av Marko Lamberg.

Ingvar Bengtsson, Kapet av Skåne. Stormaktstidens viktigaste triumf. Av Lars-Folke Landgrén.

Ruth Hemstad, Fra Indian Summer til nordisk vinter. Skandinavisk samarbeid, skandinavisme og unionsoppløsningen. Av Jennica Thylin-Klaus.

Susanna Pettersson, Suomen Taideyhdistyksestä Ateneumiin. Fredrik Cygnaeus,
Carl Gustaf Estlander ja taidekokoelman roolit. Av Petja Hovinheimo.

Victor Tuderus, Militär och målare. En skildring från rysk-turkiska kriget 1877–1878. Av Teuvo Laitila.

Från fältet (s. 271-273)
 

Donationer och depositioner mottagna av Svenska litteratursällskapets historiska och litteraturhistoriska arkiv under 2008.

 

Medarbetare i detta nummer (s. 275)
 

 

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer