Historisk Tidskrift för Finland 2/2010

HTF 2/2010 (årg. 95)

 

Innehåll:

 

Piotr Wawrzeniuk, Formering till modernitet. Gammalsvenskby genom finländska och rikssvenska ögon 1836–1904 (s. 249–267)
 
Stefan Nygård, Det kosmopolitiska alternativet. Tidskriften Euterpe och de intellektuellas transnationella strategier (s. 268–297)
 
Synpunkten
 
Max Engman, Fjorton punkter beträffande vetenskapliga recensioner (s. 298–303)
 
Granskningar
 
Lars Hermanson, Bärande band. Vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida Nordeuropa, ca 1000–1200. Av Eva Ahl-Waris (s. 304–306)
 
Jan Brunius, Atque Olavi. Nordiska helgon i medeltida mässböcker. Av Jesse Keskiaho (s. 307–310)
 
Hilding Klingenberg, Repression och legitimering – rysk maktutövning i Åbo generalguvernement 1717–1721. Av Martin Hårdstedt (s. 311–313)
 
Jens Rydberg & David Tjeder, Kvinnor, män och alla Andra. En svensk genushistoria. Av Katarina Leppänen (s. 314–316)
 
Matti Klinge, Napoleonin varjo. Euroopan ja Suomen murros 1795–1815. Av Aleksander Kan (s. 317–320)
 
Anneli Mäkelä-Alitalo, Sakari Heikkinen & Minerva Keltanen, Sinebrychoffit. Av Jyrki Paaskoski (s. 321–325)
 
Robert Schweitzer, Finnland, das Zarenreich und die Deutschen. Gesammelte Studien zum europäischen Nordosten. Av Norbert Götz (s. 326–330)
 
Anne Berg & Hanna Enefalk (red.), Det mångsidiga verktyget. Elva utbildningshistoriska uppsatser. Av Jessica Parland-von Essen (s. 331–333)
 
Kukku Melkas (toim.), Heidi Grönstrand, Kati Launis, Maarit Keskelä-Kärki, Jussi Ojajärvi, Tutta Palin, Lea Rojola, Läpikulkuihmisiä. Muotoiluja kansallisuudesta ja sivistyksestä 1900-luvun
Suomessa. Av Julia Dahlberg (s. 334–338)
 
Henrik Meinander, Suomi 1944. Sota, yhteiskunta, tunnemaisema. Av Oula Silvennoinen (s. 339–343)
 

Medarbetare i detta nummer

(s. 344)

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer