Historisk Tidskrift för Finland 2/2012

HTF 2/2012 (årg. 97)

Innehåll:

Lars-Folke Landgrén, Klassificering av publikationer (s. 173–174)

Mikko Huhtamies, Olof Rudbeck, hydroteknologin och nyttans tidevarv i Finland (ca 1650–1750) (s. 175–203)
 

Översikter

Per Olof Sjöstrand, Frögerståget (s. 204–225)

Henrik Roelvink, När kom franciskanbröderna till Kökar? (s. 226–258)

Mikael Korhonen, Forskarnas röst vid digitalisering av kulturarvet (s. 259–267)

 

Granskningar

Dick Harrison, En medeltida storstad. Historien om Söderköping. Av Marko Lamberg (s. 268–270)

Erik Petersson & Annika Sandén, Mot undergången. Ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid. Av Lars-Folke Landgrén (s. 271–274)

Ronny Ambjörnsson, Ellen Key. En europeisk intellektuell. Av Jennica Thylin-Klaus (s. 275–278)

Eva Österberg, Tystnader och tider. Samtal med historien. Av Lars-Folke Landgrén (s. 279–283)

 

Medarbetare i detta nummer (s. 284)

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer