Historisk Tidskrift för Finland 2/2013

HTF 2/2013 (årg. 98)

Innehåll:

Henrika Tandefelt och Maria Vainio-Kurtakko, Inledning: Herrgårdens många skepnader. Den finländska herrgårdsforskningens traditioner (s. 121–131)

Kasper Kepsu, Godsdrift och tjänstemän på ingermanländska gods under 1600-talets andra hälft (s. 132–155)

Johanna Ilmakunnas, Adelns arbete och vardag på 1700-talets svenska herrgårdar. Johan Gabriel Oxenstiernas och Jacobina Charlotta Munsterhjelms dagböcker
(s. 156–184)

Carolina Brown, Bilder, sällskapsliv och herrgårdskultur. Maskeradporträtt, silhuetter och andra bilder från 1700-talets Tista (185–215)

Marie Steinrud, Per Reinhold Tersmedens Ramnäs. Bruksherrgården som scen för statuskonsumtion och manifestation i början av 1800-talet (216–250)

Henrika Tandefelt och Maria Vainio-Kurtakko, Ett storgods som historisk och modern konstruktion. V.M. von Borns etablering på Sarvlaks i Pernå (251–286)

Göran Ulväng, Betydelsen av att äga en herrgård. Herrgårdar, ståndsgårdar och gods i Uppsala län under 1700- och 1800-talen (287–316)

Granskningar

Kirsi Vainio-Korhonen, Sofie Munsterhjelmin aika. Aatelisnaisia ja upseereita 1800-luvun Suomessa. Av Juha-Matti Granqvist (317–321)

Karin Granlund, Prins i en värld som inte fanns – om en adelsgosses uppväxt på storgodset Tervik i 1920–1940-talets Finland. Av Maria Vainio-Kurtakko (322–325)

Från fältet

Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar. Av Petra Hakala (326–327)

Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Skåne 2013. Av Johanna Ilmakunnas och Henrika Tandefelt (328–330)

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer