Historisk Tidskrift för Finland 2/2014

HTF 2/2014 (årg. 99)

Innehåll:

Mikko Huhtamies, Emanuel Swedenborgs Machine att flyga i wädret 1714. Hur föddes och spreds innovationer på 1700-talet?

Eva Ahl-Waris & Christer Nordlund, Om tillkomsten och användningen av en fornlämningsplats. Arkeologibruk kring Kökars franciskankonventGranskningar

Granskningar

Cordelia Beattie & Matthew Frank Stevens (eds), Married Women and the Law in Northwest Europe. Av Charlotte Vainio

Kajsa Brilkman, Undersåten som förstod. Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen. Av Jennica Thylin-Klaus

Anna Nilsson, Lyckans betydelse. Sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850 & Hanna Enefalk, Skillingtryck! Historien om 1800-talets försvunna massmedium. Av Lars-Folke Landgrén

Johanna Wassholm, Svenskt, finskt och ryskt. Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E. G. Ehrström 1808–1835. Av Jani Marjanen

Sonja Hagelstam, Röster från kriget. En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer 1941–1944. Av Lars-Eric Jönsson

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer