Historisk Tidskrift för Finland 2/2015

HTF 2/2015 (årg. 100)

Innehåll:

Heini Hakosalo, Ille och Elin. Syskon, kön och medicinsk karriär i det tidiga 1900-talets Finland

Tomi Mertanen, Det europeiska brödraskapet. Europeiska författarförbundet och dess finländska medlemmar under andra världskriget

Översikter och meddelanden

Eljas Orrman, Iakttagelser om solskiftets utbredning och kronologi i Finland under medeltiden med särskild hänsyn till Nyland

Granskningar

Sari Katajala-Peltomaa, Christian Krötzl & Marjo Meriluoto-Jaakkola (toim.), Suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma aukeni. Av Eva Ahl-Waris

Mirkka Lappalainen, Pohjolan leijona. Kustaa II Adolf ja Suomi 1611–1632. Av Christer Kuvaja

Nils Erik Forsgård, Ingens herre ingens träl. Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige och Finland. Av Patrik Winton

Lena Rangström, Dödens teater. Kungliga svenska begravningar genom fem århundraden. Av Magdalena af Hällström

Johan Cullberg & Björn Sahlin, Märtha och Hjalmar Söderberg – en äktenskapskatastrof. Av Maria Vainio-Kurtakko


Från fältet

Symposiet ”Brevkonst och brevet som genre” på Svenska litteratursällskapet i Finland. Av Jens Grandell

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer