Historisk Tidskrift för Finland 3/2009

HTF 3/2009 (årg. 94)

 

Innehåll:

Charlotte Vainio, Patroni regni och folket. En studie i helgonkultens folkliga förankring (s. 277-293)

Simon Ekstrand, Landskampen och uppfattningen om det nationella. Hur finländska fotbollslandskamper
förmedlades genom tre dagstidningar 1940–1947 (s. 294-319)

 

Översikter och meddelanden

Einar Värä, Gustaf Fredrik Böning – en bortglömd föregångare inom estnisk-finska relationer (s. 320-333)

Eljas Orrman, Den autonoma tidens ryska militärhandlingar och fortifikationsritningar blir
sökbara genom en ny sökdataba (s. 334-337)

Lars-Folke Landgrén, Krossade myter om nazismen (s. 338-350)

Granskningar (s. 351-382)

Stig Welinder, Jämtarna och samerna kom först. Av Patrik Lantto.

Kai Häggman (päätoim.), Suomalaisen arjen historia 1–5. Av Minna Sarantola-Weiss.

Panu Pulma, Suljetut ovet. Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan. Av Åsa Bonn.

Charlotta Wolff, Noble conceptions of politics in eighteenth-century Sweden (ca 1740–1790).
Av Jonas Nordin.

Antero Leitzinger, Ulkomaalaispolitiikka Suomessa 1812–1972. Av Mats Wickström.

Simo Laakkonen & Timo Vuorisalo (toim.), Sodan ekologia. Nykyaikaisen sodankäynnin
ympäristöhistoriaa. Av Laura Hollsten.

Michaela Bränn, Malm svenska ungdomsförening 100 år. Ett gemensamt hem för dem som på
orten tala samma språk. Av Marianne Stubbe.

 

Medarbetare i detta nummer

(s. 384)

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer