Historisk Tidskrift för Finland 3/2011

HTF 3/2011 (årg. 96)

Innehåll:

Julia Dahlberg, Vardagsstöd, kontaktförmedling och rollmodeller. Syskonens position i den samhälls aktiva, borgerliga kvinnans nätverk under sent 1800-tal (s. 201–224)

Piotr Wawrzeniuk, Potentiella alliansbröder i norr? Finland och Estland i polska säkerhetsbedömningar 1918–1939 (s. 225–256)


Översikter och meddelanden


Ulf Smedberg, Rotesoldatens äktenskap, soldathustrun och de sociala relationerna. En studie ut gående från förhållandena vid Kgl Österbottens regementes livkompanis nummer 101–150 i Nykarleby och Lappo socknar åren 1734–1806 (s. 257–276)


Ronny Rönnqvist, En kejserlig flottas död – den ryska Östersjöflottan i Helsingfors 1917–1918 (s. 277–294)


Granskningar


Sverre Bagge, From Viking Stronghold to Christian Kingdom: State Formation in Norway,
c. 900–1350. Av Jaakko Tahkokallio (s. 295–298)


Karin Tegenborg Falkdalen, Vasadöttrarna. Av Jennica Thylin-Klaus (s. 299–303)


Christina Wijkmark, De nyvälborna. En berättelse om släkterna Gyldenstolpe och Ehrensteen.
Av Jennica Thylin-Klaus (s. 304–308)


Martin Linde, I fädrens spår? Bönder och överhet i Dalarna under 1700-talet. Av Kasper Kepsu (s. 309–314)


Narve Fulsås (utg.), Henrik Ibsens skrifter. Band 12–15. Av Bo Stråth (s. 315–320)


Paul A. Levine, Raoul Wallenberg i Budapest. Människan, myten och Förintelsen. Av Lars-Folke Landgrén (s. 321–327)

Medarbetare i detta nummer

(s. 328)

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer