Historisk Tidskrift för Finland 3/2012

HTF 3/2012 (årg. 97)

Innehåll:

Ilkka Nummela, Sofia Kotilainen, Tiina Hemminki, Att skapa och upprätthålla förtroendeförhållanden i vardagen (s.285–294)

Sofia Kotilainen, Förtroende och andra former av symboliskt kapital i fadderskapsstrategier (s. 295–326)

Seija Johnson, Nya, ärvda och testamenterade kläder i bouppteckningar. Hur bondekvinnans klädegendom utökades under 1700-talet (s. 327–347)

Sofia Gustafsson, Fästningsbygget Sveaborg som kreditgivare i Helsingfors vid mitten av 1700-talet (s. 348–374)

Tiina Hemminki, Långa listor med fordringar och skulder. Om förtroende- förhållanden i Ilmola och Nordmaling i början av 1800-talet (s. 375–403)

Granskningar

Elisabeth Mansén, Sveriges historia 1721–1830. Av Henrik Knif (s. 404–408)

Markku Kekäläinen, James Boswell’s Urban Experience in Eighteenth-Century London. Av Anna Sundelin (s. 409–415)

Göran Nilzén, Carl Gustaf Malmström. Historiker, statsråd och riksantikvarie. Av Jens Grandell (s. 416–419)

Jennica Thylin-Klaus, ”Den finländska svenskan” 1860–1920. Tidig svensk språkplanering i Finland ur ett idéhistoriskt perspektiv. Av Henry Rask (s. 420–425)

Annette Forsén, Deutschland, Deutschland über alles. Tysk förenings- verksamhet i Finland och Sverige 1910–1950. Av Sverker Oredsson (s. 426–428)

Axel Odelberg, Vi som beundrade varandra så mycket. Sven Hedin och Adolf Hitler. Av Lars-Folke Landgrén (s. 429–435)

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer