Historisk Tidskrift för Finland 3/2013

HTF 3/2013 (årg. 98)

Innehåll:

Mikko Heikkilä, Sanctus (H)e(n)ricus rex Suetie et sanctus Henricus episcopus Upsalensis – en och samme engelskfödde man? (333–373)

Andrej Scheglov, ”Såsom han hade itt skröpelighit liffuerne”. Beskrivningen av kung Magnus Eriksson i Olaus Petris krönika och i de medeltida källorna (374–405)

Granskningar

Eva-Marie Letzter (red.), Auktoritet i förvandling. Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i reformationens Sverige. Av Charlotte Vainio (406–408)

Mirkka Lappalainen, Jumalan vihan ruoska. Suuri nälänhätä Suomessa 1695–1697. Av Juha-Matti Granqvist (409–412)

V. V. Roginskij, Borba za Skandinaviju. Mezjdunarodnye otnosjenija na Severe Evropy v epohij Napoleonovskih vojn 1805–1815. Av Alpo Juntunen (413–418)

Thomas Neidenmark, Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgar bildning 1812–1828. Av John Strömberg (419–423)

Johanna Bonäs, Kommunistskräck, konservativ reaktion eller medveten bondepolitik. Svenskösterbottniska bönder inför Lapporörelsen sommaren 1930. Av Henrik Meinander (424–427)

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer