Historisk Tidskrift för Finland 4/2008

HTF 4/2008 (årg. 93)

Innehåll:


Antti Räihä: Främmande men bekanta? Synen på ryskhet i Villmanstrand efter ofrederna på 1700-talet (s. 393-418)

 

Tomi Mertanen: På kulturens bro över Östersjön. Föreningen Itämeren Piiris verksamhet och vedermödor under vapenstilleståndet (s. 419-437)

 

 

Översikter och meddelanden

 

Aleksander Kan: Historieskrivningens historia inför globaliseringsprocessen (s. 438-452)

 

 

Granskningar (s. 453-475)

 

Anna Perälä, Mikael Agricolan teosten painoasu ja kuvitus. Av Thomas Westerbom

Marie Steinrud, Den dolda offentligheten. Kvinnlighetens sfärer i 1800-talets svenska högreståndskultur. Av Jessica Parland-von Essen

Stefan Collini, Absent Minds: Intellectuals in Britain. Av Stefan Nygård

Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år. Av Sirkka Ahonen

Oula Silvennoinen, Salaiset aseveljet. Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933–1944; Antti Kujala, Vankisurmat. Neuvostovankien laittomat ampumiset jatkosodassa. Av Seppo Hentilä

Eero Elfvengren & Eeva Tammi (toim.), Viipuri 1944. Miksi Viipuri menetettiin?; Erik Appel, När allt gick fel. Viborgs fall 1944. Av Lars-Folke Landgrén

 

Från fältet (s. 476-478)

 

Medarbetare i detta nummer (s. 480)

 

Innehållsförteckningen till nummer 4/2008 (årg. 93) även finns tillgänglig på Agricolas diskussionsspalt.

 

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer