Historisk Tidskrift för Finland 4/2010

HTF 4/2010 (årg. 95)

Innehåll:

Teresa Rosenlund-Eriksson, Jacob Pacchaléns yrkeskarriär och nätverk. Från boddräng till handels-man i 1700-talets Helsingfors (s. 537–571)

Ulf Mörkenstam, Ekonomi, kultur och jämlikhet. Teman i svensk politik i invandrarfrågor decennierna efter det andra världskriget (s 572–607)

Översikter och meddelanden

Ronny Rönnqvist, ”Vilda divisionen” – den kaukasiska infödda kavalleridivisionen 1914–1917 (s. 608–626)

Granskningar

Henrika Tandefelt (red.), Sarvlax. Herrgårdshistoria under 600 år. Av Henry Rask (s. 627–631)

Pertti Luntinen, Sota Venäjällä – Venäjä sodassa. Av Aleksander Kan (s. 632–634)

Maria Sjöberg, Kvinnor i fält 1550–1850. Av Martin Hårdstedt (s. 635–637)

Osmo Pekonen, La rencontre des religions autour du voyage de l’Abbé Outhier en Suède en 1736– 1737. Av Johan Stén (s. 638–642)

Annie Mattsson, Komediant och riksförrädare. Handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III. Av Mikael Alm (s. 643–647)

Gisèle Sapiro (dir.), L’espace intellectuel en Europe. De la formation des États-nations à la mondialisation, XIXe–XXIe siècle. Av Stefan Nygård (s. 648–652)

Medarbetare i detta nummer

(s. 652)

 

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer