Historisk Tidskrift för Finland 4/2011

HTF 4/2011 (årg. 96)

Innehåll:

Sophie Litonius, Hedersbetygelser inför samtid och eftervärld. Namngivningen av fästningsverken i Finland under Augustin Ehrensvärds tid (s. 329–360)

Maria Vainio-Kurtakko, På tröskeln till Utopia. Två finländska adelsdamer läser det moderna genombrottets emancipationslitteratur (s. 361–391)

Tomi Mertanen, Tredje rikets gäster. Finländska författare och författarhemmet i Travemünde på 1930-talet (s. 392–421)

Maria Vallström, ”Ett Finland mitt i Sverige”. Förändringsprocesser i skogsarbetarbyar 1950–ca 1975 (s. 422–447)

 

Granskningar

Johanna Ilmakunnas, Kartanot, kapiot, rykmentit. Erään aatelissuvun elämäntapa 1700-luvun Ruotsissa. Av Sophie Litonius (s. 448–452)

Torsten Ekman, Kejsare och fosterland. Alexander I, Rysslands kejsare, Finlands Storfurste. Av Martin Hårdstedt (s. 453–456)

Leif Runefelt, En idyll försvarad. Ortsbeskrivningar, herrgårdskultur och den gamla samhällsordningen 1800–1860. Av Henrika Tandefelt (s. 457–460)

Jussi Jääskeläinen, Paikallisyhteisö resurssina ja tuhojen kohteena. Venäjän armeijan logististen ratkaisujen seuraukset Suomen sodassa 1808–1809. Av Petri Karonen (s. 461–465)

Christina Douglas, Kärlek per korrespondens. Två förlovade par under andra hälften av 1800-talet. Av Julia Dahlberg (s. 466–469)

Andreas Åkerlund, Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945. Av Jennica Thylin-Klaus (s .470–475)

Mette Gismerøy Ekker, Ole Kolsrud og Åse A. Lange (red.), Nasjonal Samling. Møteprotokoll 1934–1945. Av Lars-Folke Landgrén (s. 476–482)


Årsinnehåll (s. 483)

Medarbetare i detta nummer (s. 488)

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer