Historisk Tidskrift för Finland 4/2012

HTF 4/2012 (årg. 97)

Innehåll:

Mikko Heikkilä, Om Finlands världsliga och kyrkliga införlivande med Sverige (s. 437–468)

Antti Kujala, Förrädiska ryssar och förrymda finnar. Flyttningsrörelserna från Ingermanland och Kexholms län under ryska kriget 1656–1658 och provinsens kolonisation efter kriget (s. 469–498)

Kristiina Kalleinen, ”Infernt är det att krig & pest så skall skilja folk & släktingar från varandra”. Släkten Nordenskiölds val mellan Sverige och Ryssland (s. 499–403)

Översikter och meddelanden

Eljas Orrman, Iakttagelser om Statsarkivets verksamhet som forsknings­främjande institution från början av självständighetstiden till vinterkriget (s. 531­–554)

Granskningar

Olle Larsson & Andreas Marklund, Svensk historia. Av Lars-Folke Landgrén (s. 555–558)

Kekke Stadin, Maktens män bär rött. Historiska studier av manlighet, manligt framträdande och kläder. Av Johanna Ilmakunnas (s. 559–563)

Karin Sennefelt, Politikens hjärta. Medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm. Av Johanna Ilmakunnas (s. 563–566)

Nils Erik Villstrand, Furstar och folk i Åbo 1812. Av Julia Dahlberg (s. 567–570)

Henrik Stenius, Mirja Österberg & Johan Östling (eds.), Nordic Narratives of the Second World War: National Historiographies Revisited. Av Piotr Wawrzeniuk (s. 571–578)

Pauli Kettunen & Klaus Petersen (eds.), Beyond Welfare State Models: Transnational Historical Perspectives on Social Policy. Av Mats Wickström (s. 578–582)

Årsinnehåll (s. 583–587)

 

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer