Historisk Tidskrift för Finland 4/2013

HTF 4/2013 (årg. 98)

Innehåll:

Sofia Aittomaa, Alexander I:s kolossalbyst. Från lojalism via avrussificering till rehabilitering (429–468)

Tomi Mertanen, Konstutställningsutbytet mellan Finland och Tyskland på 1930-talet (469–494)

Granskningar

Johanna Aminoff-Winberg (red.), Adeln och dess hus. Av Göran Norrby (495–496)

Christopher Pihl, Arbete. Skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige. Av Charlotte Vainio (497–501)

Cristina Prytz, Familjen i kronans tjänst. Donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-tal. Av Kasper Kepsu (502–505)

Tuomas Hoppu, Vallatkaa Helsinki. Saksan hyökkäys punaiseen pääkaupunkiin 1918 & Jan Olov Näsman, Till Finlands räddning och Sveriges heder. Svenska brigaden i det finska inbördeskriget 1918. Av Lars-Folke Landgrén (506–513)

Anna Friberg, Demokrati bortom politiken. En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939. Av Johan Strang (514–517)

Från fältet

Det sjätte Gösta Mickwitz-seminariet och utdelningen av Gösta Mickwitz-priset. Av Lars-Folke Landgrén (518)

Då och nu i Topelius historiska noveller. Av Jens Grandell (519–520)

Årsinnehållet (521–523)

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer