Historisk Tidskrift för Finland 4/2014

HTF 4/2014 (årg. 99)

Innehåll:

Annette Forsén, Den tyska vicekonsuln Albert Goldbeck-Löwe och krigsutbrottet i Finland 1914

Stefan Nygård, De intellektuella och 1914

Peter Stadius, Trekungamötet i Malmö 1914. Mot en ny nordisk retorik i skuggan av världskriget

Översikter och meddelanden

Henrik Meinander, Tre drivkrafter. Om finlandssvenska samtidskänslor och framtidshorisonter 1914

Lars-Folke Landgrén, I skuggan av förryskning och världskrig – en översikt av det svenskspråkiga pressfältet i Finland 1905–1914

Granskningar

Rainer Knapas, Kunskapens rike. Helsingfors universitetsbibliotek – National-biblioteket 1640–2010. Av Wolfgang Undorf

Olof Petersson, Herbert Tingsten. Vetenskapsmannen & Per Wirtén, Herbert Tingstens sista dagar. Berättelsen om ett liv. Av Nina Johansson

Henrik Ekberg, Frisinne & kvalitet. Ett sekel med Schildts. Av Lars-Folke Landgrén

Samu Nyström, Poikkeusajan kaupunkielämäkerta. Helsinki ja helsinkiläiset maailmansodassa 1914–1918. Av Timo Herranen

Anders Ahlbäck, Manhood and the Making of the Military: Conscription, Military Service and Masculinity in Finland, 1917–39. Av Aapo Roselius

Diskussion

Om S:t Erik och S:t Henrik. Av Eljas Orrman

Årsinnehållet

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer