Historiska föreningen mottar Svenska litteratursällskapets pris

På Runebergsdagen 2015 tilldelade Svenska litteratursällskapet i Finland Historiska föreningen ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond.

Prismotiveringen löd: ”Priset tillföll Historiska föreningen för dess nu sekellånga insats till förmån för vårt lands svenskspråkiga historievetenskap och historiekultur. Föreningen har sedan 1916 utgivit Historisk Tidskift för Finland och bedriver parallellt med detta en innovativ föredragsverksamhet, som engagerar historiker och historieintresserade av alla åldrar.”

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer