Höstens program

19.10.2011: Höstmöte, föredrag av fil. dr Anders Ahlbäck: Manliga erfarenheter och militära minnen: Finlands värnpliktsarmé 19181939

12.11.2011: Det femte Gösta Mickwitz-seminariet: Historiens återkomst i det postsovjetiska Östersjöområdet

29.11.2011: Vi besöker Finlands nationalmuseum och utställningen Trogna vänner: kungliga hästar och hundar

Mera information följer under höstens lopp! Välkommen!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer