HTF digitalt – Presenteras 14.10.2015 vid programafton

Innevarande år utkommer Historisk Tidskrift för Finland med sin hundrade årgång. Tidskriften firar jubileet med att ta i bruk ett digitalt arkiv med open access. Utöver papperstidskriften kommer HTF därför i fortsättningen att även publiceras fritt tillgängligt på nätet med ett års fördröjning. Tidskriftens förläggare Historiska föreningen, vill på det här sättet främja vetenskaplig öppenhet och tillgänglighet, samt skapa möjligheter för finska historiker att presentera sin forskning för en bredare läsekrets både i och utanför Finland. Meningen är att göra finsk historieskrivning av hög kvalitet tillgänglig och bättre känd bland annat för en nordisk publik.
 
Den nya digitalversionen av HTF utgår från systemet Open Journal System (OJS) som baserar sig på öppen källkod. Systemet, som i Finland upprätthålls av Vetenskapliga Samfundens Delegation, är för tillfället det mest anlitade publiceringsverktyget för vetenskaplig publicering. OJS-verktyget omfattar hela publiceringsprocessen från erbjudandet av manuskript till den färdiga nätpublikationen och digitalarkivet. Redaktörerna och författare som publicerar sina manuskript i HTF kommer i fortsättningen att kunna samarbeta med hjälp av OJS-verktyget. 
 
Digitaliseringsprojektet har förverkligats tack vare det pris som Svenska litteratursällskapet i Finland tilldelade Historiska föreningen i samband med Runebergsdagen 2015.
 
Arkivportalen och OJS-verktyget finns på adressen: www.historisktidskrift.fi/htf-digitalt
 
 
Det nya digitalarkivet presenteras i samband med Historiska föreningens programkväll ”Nytt ljus på sjuttonhundratalet”, onsdagen 14 oktober 2015, kl. 18–20 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 312). 
 
Varmt välkomna!
 

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer