HTF nr 4/2015: Kulturhistoria och 1700-tal – en sinnlig historia

Temanumret om 1700-talets kulturhistoria, det fjärde och sista numret av HTF:s jubileumsårgång 2015, är på väg! I numret presenteras ny kulturhistorisk forskning om offentlighet, konsumtion, mode, konst och bokliga kulturer på 1700-talet. Fem originalartiklar och två översikter lyfter fram hur klädsel, konstnärlig verksamhet, sällskaplighet, läsning och utbildning formade självuppfattningar och nya former av deltagande. Ett gemensamt tema för artiklarna är sinnesintryckens betydelse för gemenskapskänslor, upplevelser och identiteter. Numret bjuder också på historiografiska och metodologiska reflektioner.
 
Redaktörer för numret är Johanna Ilmakunnas och Charlotta Wolff, som båda arbetar med var sitt kulturhistoriskt projekt finansierat av Finlands Akademi. Därtill medverkar Mikael Ahlund, My Hellsing, Sophie Holm, Petri Karonen, Markku Kekäläinen, Henrik Knif, Päivi Pihlaja, Pernilla Rasmussen, Mona Rautelin, Henrika Tandefelt och Kirsi Vainio-Korhonen.
Bild: Nationalmuseum, Stockholm.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer