HTFs temanummer 1/2016 om rumslighet under medeltiden har utkommit!

HTFs temanummer 1/2016 om rumslighet under medeltiden har utkommit! I numret lyfter skribenterna fram olika perspektiv på rum och platser i en medeltida kontext. I fokus står toponymer i isländska sagor (Sirpa Aalto), ortnamn skrivna på finska i finländska medeltidsdiplom (Oliver Blomqvist), ljusets och eldens betydelser som gränsmarkörer i Grettis saga (Kirsi Kanerva) och utformningen av slagfältet i Kulikovo som mytiskt landskap (Kati Parppei).

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer