In memoriam: Max Engman 1945–2020

Det är med stor sorg som Historiska föreningen samt redaktionen och redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har tagit del av beskedet att professor emeritus Max Engman (f. 1945) gått bort den 19 mars 2020.

Max Engman var hedersmedlem av Historiska föreningen. Hans betydelse för Historisk Tidskrift för Finland var synnerligen stor och sträckte sig över flera decennier – han verkade som redaktionssekreterare mellan åren 1972 och 1981, och som huvudredaktör mellan 1982 och 2000. Därefter var han ordförande för tidskriftens redaktionsråd 2006–2010.

Sin tid som redaktionssekreterare under dåvarande redaktören, professor Jarl Gallén, beskrev Max Engman senare som sitt andra universitet, efter studierna i historia under Gallén vid Helsingfors universitet. Under sin långa tid som redaktör för HTF hann Engman senare själv dela med sig av sin kunskap om historikerns hantverk, redaktörens arbete och skrivande till senare redaktionssekreterare.

Engman var professor i allmän historia vid Åbo Akademi mellan 1985 och 2011. Hans doktorsavhandling S:t Petersburg och Finland. Migration och influens 1703–1917 (1983) behandlade migration och metropolen S:t Petersburgs betydelse för Finland. I sin forskning fortsatte Engman också efter detta att intressera sig för relationerna mellan Finland och Ryssland, migration och minoritetsfrågor samt 1900-talets imperieupplösningar. Som innovativ forskare och med en aldrig sinande nyfikenhet för arkivens empiriska material gav han ut flera böcker på svenska och finska som rönte uppmärksamhet.

Max Engman belönades med Hallbergska priset 1984, Svenska Akademiens Finlandspris 1994, Statens informationspris 1988 och 2008, samt Hertig Karls pris 2009. År 2016 fick han Stora Fackbokspriset (Sverige) och 2017 Tollanderska priset för sin sista monografi, Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922 (2016) i vilken svenska språkets historia i Finland placerades i ett brett samhälleligt perspektiv som ett av tre språk i storfurstendömet Finland.

En stor historiker som har skapat bestående spår i den finländska historieskrivningen har gått ur tiden. Vi minns Max med saknad och tacksamhet.

***

Läs mera om Max Engmans arbete för tidskriften och som historiker i Henrik Meinanders personartikel i Biografiskt lexikon för Finland. 

Max Engmans artiklar, översikter och recensioner i Historisk Tidskrift för Finland är tillgängliga via plattformen Journal.fi:  https://journal.fi/htf/index , https://journal.fi/htf/search

Läs Max Engmans självbiografiska text ”Åbo tur och retur” i Historisk Tidskrift för Finland årg 101 (2016:4).

Foto: SLS/Kira Schroeder

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer