Industrinostalgi i östra Ukraina

1) Christoffer Holm, du skriver i din artikel om rostbältet och industrinostalgin i östra Ukraina. Hur kom du in på det ämnet?

Idén fick jag redan kring 2019 då jag intresserade mig för vilken roll industrin hade i det amerikanska presidentvalet 2016 liksom i krisen och kriget som hade inletts i Ukraina år 2014. Nu då det fullskaliga kriget bröt ut 2022 ville jag göra något mer på temat, även för att själv försöka förstå vad allt konflikten kan handla om. Industrinedläggning är dessutom temat för min pågående doktorsavhandling.

2) Du visar i din artikel att ett missnöje över förlorad industriverksamhet och förlorade arbetstillfällen kan leda till djupa konflikter, men vad händer när industrinostalgin blandas med en sovjetnostalgi?

Det är en bra fråga som borde utforskas mera. Personligen tror jag att de är starkt ihopkopplade. Sovjet var industri och vice versa. I östra Ukraina är man missnöjd med nuet och därmed nostalgisk över att ha förlorat bådadera. Då kan de förstärka varandra. Intressant är ändå om sovjetnostalgin kan leva kvar hos kommande generationer, och givetvis också hur länge den förlorade industrin kommer att vara en aspekt?

3) Vilken roll tror du att den tunga industrin kommer att ha i östra Ukraina i framtiden?

Det handlar mycket om hur industrin återhämtar sig efter kriget, och givetvis om hur kriget slutar, vem som investerar i en återuppbyggnad, och vilken industri eller annan företagsverksamhet man i så fall satsar på. Nostalgin kan finnas där oberoende av utfallet. Det arvet lever kvar åtminstone en tid, men kan också snabbt undantryckas om ett annat narrativ vinner terräng.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer