Läsning skapar gemenskap

Tre frågor till Jukka Sarjala som skrivit om lärda och litterära gemenskaper i Åbo i senaste nummer av HTF.

Hur kom du in på ämnet för din artikel?
– Artikeln ingår i forskningsprojektet ”Sanojen liike ja tiedon paikat – oppineet kirjalliset yhteisöt 1800-luvun alussa” (2020–2022), som finansieras av Konestiftelsen. Jag granskar förhållandena i Åbo under tidigt 1800-tal.

Vilka paralleller ser du mellan ämnet för din artikel och den nu aktuella samhällsdebatten?
– Läsning och bristen på läsning av böcker har diskuterats livligt de senaste åren. Nuförtiden finns det så stor konkurrens mellan olika medier. I vårt projekt vill vi lyfta fram hur modernt det var att läsa och köpa böcker i början av 1800-talet. Läslusten och intresset att köpa böcker går i cykler, då såväl som nu. Ibland ökar intresset, ibland kan man märka en nedgång.

Vilket är det viktigaste resultatet i din artikel?
– Böcker och andra publikationer var inte enbart samlingar av kunskap, tankar och åsikter, utan skapade också gemenskaper mellan dem som konsumerade det skrivna ordet. Artikeln besvarar frågor om växelverkan mellan dem som var intresserade av och tog del av böcker, tidskrifter och tidningar i början av 1800-talet i Åbo och vilka bestående verksamhetsformer denna växelverkan gav upphov till.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer