Mäktiga män på Raseborgs slott

Martin Pettersson har vuxit upp i Snappertuna och hyser ett lokalhistoriskt intresse. Han sticker inte under stol med att barndomslekarna kring Raseborgs slottsruiner har påverkat hans intresse för finländsk medeltid. Martins artikel ”Eviga vänner, förgängliga län. Prioriteringar i borgherrarnas verksamhetskultur på Raseborgs ca 1390–1434” är dels ett sidospår till hans nuvarande forskning, dels en vidareutveckling av argumenten i hans avhandling pro gradu. 

Som Martin ser det var det svåraste med både artikeln och hans forskningsprocess att berätta en sammanhängande historia men samtidigt ge utrymme för osäkerheter, gråzoner och oklarheter. Speciellt i den här artikel, där det tillgängliga källmaterialet är påfallande knapphändigt, fanns det en oändlig mängd luckor och fallgropar där tolkningens bro över gapet ofta kändes skranglig. Samtidigt tänker han att det är tvivlet som gör processen intressant och får en att vilja veta mera.

Bild: Martin Pettersson

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer