Nya webbplatser för Historiska föreningen och HTF publicerade

Historiska föreningens och Historisk Tidskrift för Finlands webbplatser har förnyats under 2020–2021.

Historiska föreningens och Historisk Tidskrift för Finlands nya webbplatser stöder föreningens och tidskriftens syften bättre än de gamla webbplatserna som tjänade i över tio år.

De nya webbplatserna fungerar på mobilapparater och bygger på modern webbteknik. Webbplatserna möjliggör nu effektivare kommunikation av å ena sidan föreningens programverksamhet och å andra sidan tidskriftens artiklar.

Webbplatsprojektet fick stöd av Otto A. Malms donationsfond och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland. Projektet leddes av styrelseledamot Tomas Sjöblom.

Ytterligare information

Ordförande Julia Dahlberg
julia.dahlberg@oulu.fi.

Styrelseledamot Tomas Sjöblom
tomas.a.sjoblom@gmail.com.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer