Om höstens program!

Preliminär information om Historiska föreningens programverksamhet under hösten 2009: 

– Besök hos John Nurminens Stiftelse i Böle den 13 oktober kl. 17

– Guidning på Helsingfors stadsmuseums fotoutställning ”Foto Signe Brander” i Villa Hagasund den 22 oktober kl. 17

– Det fjärde Gösta Mickwitz-seminariet, med prisutdelning, går av stapeln den 7 november

– Föreningens stadgeenliga höstmöte vid Vetenskapernas Hus den 25 november kl. 17. Efter mötet berättar professor Henrik Meinander om sin nya bok ”Finland 1944 – Krig, samhälle, känslolandskap”

Mer information om programpunkterna inom kort!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer