Redaktörer diskuterade språk och samarbete

HTF:s huvudredaktör Johanna Wassholm deltog med andra nordiska tidskrifters representanter i ett rundabordssamtal på Nordiska historikermötet i Göteborg i början av augusti. Panelisterna och den talrika publiken diskuterade tidskrifternas nuvarande utmaningar och framtida möjligheter och betonade särskilt vikten av att publicera historievetenskap på de nationella språken. Panelen avslutades med ett gemensamt uttalande om att framöver fördjupa samarbetet mellan tidskrifterna. 

Från vänster: Niels Wium Olesen (Temp – tidsskrift for historie), Dunja Blazevic (Historisk tidsskrift, Norge), Anu Lahtinen (Historiallinen Aikakauskirja), Poul Duedahl (Historisk Tidsskrift, Danmark), Susanna Erlandsson (Historisk Tidskrift, Sverige), Johanna Wassholm (Historisk Tidskrift för Finland), Wiebke Kolbe(Scandia) och Björn Lundberg (Scandia). 

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer