Snart utkommer HTF:s nummer 1/2016!

Snart utkommer HTF:s nummer 1/2016! Numret handlar om rumslighet under medeltiden. I uppsatserna behandlas toponymer i isländska sagor (Sirpa Aalto), finska ortnamn i finländska medeltidsdiplom (Oliver Blomqvist), eldens och ljusets betydelser i ”Grettis saga” (Kirsi Kanerva) samt slagfältet i Kulikovo som mytiskt landskap (Kati Parppei).

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer