Sökes huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland – sök senast 31.5.2021

Historiska föreningen söker en huvudredaktör till Historisk Tidskrift för Finland från och med 2022 års årgång. Uppdraget utlyses för en femårsperiod (årgångarna 2022–2026) med möjlighet till förlängning.

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands enda svenskspråkiga historievetenskapliga tidskrift. Huvudredaktörskapet är ett förtroendeuppdrag för vilket utbetalas ett arvode.

Exemplar av Historisk Tidskrift för Finland.

Kvalifikationer för huvudredaktörsbefattningen är en erkänd ställning inom historiedisciplinen och doktors grad samt gärna erfarenhet av redaktionella uppgifter och förtrogenhet med betingelserna för öppen vetenskap och publicering. Därtill förutsätts ett gott språksinne (svenska).

Historisk Tidskrifts för Finland redaktion består av en huvudredaktör och två redaktörer.

Ansökningen för befattningen som huvudredaktör samt CV och publikationsförteckning tillställs redaktionsrådets ordförande, docent Henrika Tandefelt per e-post på adressen henrika.tandefelt@helsinki.fi eller per post (Topelia/historia, PB 59, 00014 Helsingfors universitet) senast den 31 maj 2021. 

Historisk Tidskrift för Finland utkommer med fyra nummer om året. Tidskriften utges sedan 1916 av Historiska föreningen i Finland och riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. Tidskriften betonar Finlands historia i ett nordiskt perspektiv.

Historisk Tidskrift för Finland utges med bidrag av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland. Den av tidskriftens redaktionsråd tillsatta rekryteringskommittén förbehåller sig rätten att även föreslå kandidater vilka inte sökt uppdraget.

Läs Historisk Tidskrift för Finland.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer