Temanumret om 1700-talets kulturhistoria (HTF 4/2015) har utkommit!

Temanumret om 1700-talets kulturhistoria (HTF 4/2015) har utkommit! Gästredaktörer: Charlotta Wolff och Johanna Ilmakunnas. 
Innehållsförteckningen står att finna på FB.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer