Tyngdpunkten ligger på medeltiden i HTF 3/2013

Tyngdpunkten ligger på medeltiden i nästa nummer av HTF! I 3/2013 ingår bl.a. en uppsats av Mikko Heikkilä med titeln ”Sanctus (H)e(n)ricus rex Suetie et sanctus Henricus episcopus Upsalensis – en och samme engelskfödde man?” och av Andrej Scheglov med titeln ”’Såsom han hade itt skröpeligit liffuerne’ Beskrivningen av kung Magnus i Olaus Petris krönika och i de medeltida källorna”.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer