Vårens program 2020 inhiberat

På grund av den nuvarande risken för spridning av viruset COVID-19 har Historiska föreningens styrelse idag fattat beslut om att tills vidare inhibera alla föreningens programpunkter under vårterminen 2020.

Detta innebär följaktligen att föreningens VÅRMÖTE inkommande tisdag 17 mars kommer att uppskjutas till en senare tidpunkt. Också den utannonserade föredragsaftonen med FD Jeanette Lindblom under rubriken Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet som skulle ha åtföljt vårmötet inhiberas för närvarande.

Det stadgeenliga vårmötet kommer att hållas vid en tidpunkt som meddelas senare, sannolikt under hösten. Föreningen strävar till att också arrangera den uteblivna föredragsaftonen vid ett annat tillfälle.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer