Vad vi gjorde under året 2021

Historiska föreningens verksamhetsberättelse har publicerats

På Historiska föreningens vårmöte tisdagen 5. april 2022 behandlades bland annat föreningens verksamhetsberättelse för 2021 . Verksamhetsberättelsen kan läsas på våra webbsidor.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer