Information till medlemmarna:

Historiska föreningen slutar skicka medlemsbrev med papperspost

Efter renoveringen av Vetenskapernas hus har Historiska föreningen inte längre tillgång till det arkivskåp där föreningens kontorsmaterial tidigare förvarades. Allt material måste därför numera förvaras hemma hos medlemmar av styrelsen. Detta gör i praktiken postningen av medlemsutskicket beroende av en person och försvårare arbetet avsevärt. Vid utgången av innevarande år förändrar också Posti villkoren för masspostning av brev. De nya villkoren innebär också att postningen blir mer tidskrävande för föreningens frivilliga.

Av de här orsakerna har Historiska föreningens styrelse beslutat att föreningen inte längre postar sina medlemsutskick per brev. Information om program delges i fortsättningen medlemmarna enbart genom e-post. Vi ber Dig därför att så snart som möjligt meddela din e-postadress till föreningens sekreterare Alexander Karlman (telefon 040 823 29 63, epost alexander.karlman@helsinki.fi).

Postningen av Historisk Tidskrift för Finland kommer att fortsätta som förut.

Vi önskar alla medlemmar varmt välkomna att ta del av föreningens program också i fortsättningen!

Styrelsen

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer