Historiska föreningens 100-årsjubileum 18.10.2014

År 2014 firar Historiska föreningen sitt 100-årsjubileum. Föreningen grundades våren 1914 i Helsingfors. Som föreningens första ordförande fungerade Per Olof von Törne under åren 1914-1919. Kort historik!

***

100-årsjubileumsseminarium 

Historiska föreningen uppmärksammar sitt 100-årsjubileum med ett seminarium om hur Finlands historia har tolkats ur olika språkliga, ideologiska och rumsliga perspektiv. I seminariet ingår tre tematiska sessioner om centrala frågor i forskningen kring Finlands historia. Varje rubrik behandlas av tre historiker med olika bakgrund.

Plats

Ständerhuset, Helsingfors,

Tid

Lördagen den 18 oktober 2014 kl. 10–17.

Seminariet är gratis. Anmälningar senast 6.10.2014.

Efter seminariet följer en jubileumsbankett för föreningens medlemmar och inbjudna gäster. Anmälan senast 6.10.2014 

Program

10.15 Seminariet öppnas
Ordförande, docent Peter Stadius: Historien, historiker och nationens kollektiva minne

10.30 Vad var ”Finland” före 1809?
Professor Nils-Erik Villstrand (Åbo Akademi)
Docent Jonas Nordin (Kungliga Biblioteket, Stockholm)
Docent Anu Lahtinen (Åbo unviersitet)

12.00 Lunch

13.00 Utdelning av Gösta Mickwitz pris

13.20 Har Finlands historia skrivits på olika sätt på svenska respektive finska?
Professor Henrik Meinander (Helsingfors universitet)
Professor Ilkka Nummela (Jyväskylä universitet)
Universitetslektor Derek Fewster (Helsingfors universitet)

14.50 Kaffe

15.15 Att skriva Finlands historia från ett utländskt perspektiv
Professor Jason Lavery (Oklahoma State University)
Docent Mary Hilson (University College London)
Fil. dr Michael Jonas (Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg)

17.00 Seminariet avslutas

Seminariet finaniseras av: Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz-fond, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner & Oskar Öflunds stiftelse  

***

Jubileumsprogram

22.4.2014 Föredragsafton med anledning att det gått exakt 100 år sedan föreningen grundades

18.10.2014 Jubileumsseminarium och -bankett

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer