Historiska föreningen 100 år 2014!

År 2014 firar Historiska föreningen sitt 100-årsjubileum. Föreningen grundades våren 1914 i Helsingfors. Som föreningens första ordförande fungerade Per Olof von Törne under åren 1914-1919.

Historiska föreningen kommer att arrangera program av olika slag i och med jubileet. Det första evenemanget kommer att gå av stapeln i april, i form av en föredragsafton. Årets stora satsning blir ett internationellt seminarium på hösten 2014 i samband med vilket även en festbankett kommer att arrangeras.

MERA INFORMATION FÖLJER INOM NÄRMASTE FRAMTID!

SE kort historik!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer