Historiska föreningens verksamhetsberättelse 2022

Historiska föreningens verksamhetsberättelse godkändes under föreningens vårmöte den 7 mars 2023. Du kan läsa verksamhetsberättelsen i sin helhet här!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer