När nyheter korsar hav – återbrukade tidningstexter i Sverige och Finland

Vi ställde tre frågor till några av forskarna i projektet Informationsflöden över Östersjön: Svenskspråkig press som kulturförmedlare 1771–1918. Petri Paju, du…

Kråkfötterna avslöjade förfalskaren

1) Josefine Sjöberg, du är doktorand inom projektet ”Förfalskarna – Allmogens litterarisering och kunskap om det svenska språket i brottslig kontext…

Industrinostalgi i östra Ukraina

1) Christoffer Holm, du skriver i din artikel om rostbältet och industrinostalgin i östra Ukraina. Hur kom du in på det ämnet?…

Redaktörer diskuterade språk och samarbete

HTF:s huvudredaktör Johanna Wassholm deltog med andra nordiska tidskrifters representanter i ett rundabordssamtal på Nordiska historikermötet i Göteborg i början…

Tre frågor till professor emeritus Nils Erik Villstrand

1. Professor emeritus Nils Erik Villstrand, du firade nyligen din 70-årsdag. Vad är det bästa med att fylla sjuttio och…

Läsning skapar gemenskap

Tre frågor till Jukka Sarjala som skrivit om lärda och litterära gemenskaper i Åbo i senaste nummer av HTF. Hur…

Önskar han sett Berlinmuren falla

HTF:s nya redaktör, Robin Engblom, vem är du och vad förväntar du dig av uppdraget? Förutom nybliven redaktör för HTF…

Mäktiga män på Raseborgs slott

Martin Pettersson har vuxit upp i Snappertuna och hyser ett lokalhistoriskt intresse. Han sticker inte under stol med att barndomslekarna…