Uncategorized

Viktig information till medlemmarna:

Historiska föreningen slutar skicka medlemsbrev med papperspost Efter renoveringen av Vetenskapernas hus har Historiska föreningen inte längre tillgång till det…

Historiska föreningens verksamhetsberättelse 2022

Historiska föreningens verksamhetsberättelse godkändes under föreningens vårmöte den 7 mars 2023. Du kan läsa verksamhetsberättelsen i sin helhet här!

När nyheter korsar hav – återbrukade tidningstexter i Sverige och Finland

Vi ställde tre frågor till några av forskarna i projektet Informationsflöden över Östersjön: Svenskspråkig press som kulturförmedlare 1771–1918. Petri Paju, du…

Kråkfötterna avslöjade förfalskaren

1) Josefine Sjöberg, du är doktorand inom projektet ”Förfalskarna – Allmogens litterarisering och kunskap om det svenska språket i brottslig kontext…

Industrinostalgi i östra Ukraina

1) Christoffer Holm, du skriver i din artikel om rostbältet och industrinostalgin i östra Ukraina. Hur kom du in på det ämnet?…

Redaktörer diskuterade språk och samarbete

HTF:s huvudredaktör Johanna Wassholm deltog med andra nordiska tidskrifters representanter i ett rundabordssamtal på Nordiska historikermötet i Göteborg i början…

Tre frågor till professor emeritus Nils Erik Villstrand

1. Professor emeritus Nils Erik Villstrand, du firade nyligen din 70-årsdag. Vad är det bästa med att fylla sjuttio och…

Läsning skapar gemenskap

Tre frågor till Jukka Sarjala som skrivit om lärda och litterära gemenskaper i Åbo i senaste nummer av HTF. Hur…

Önskar han sett Berlinmuren falla

HTF:s nya redaktör, Robin Engblom, vem är du och vad förväntar du dig av uppdraget? Förutom nybliven redaktör för HTF…

Mäktiga män på Raseborgs slott

Martin Pettersson har vuxit upp i Snappertuna och hyser ett lokalhistoriskt intresse. Han sticker inte under stol med att barndomslekarna…