Uncategorized

Verksamhetsberättelse 2023

Historiska föreningen Historiska föreningens syfte är att främja historiska studier samt att inom en större allmänhet väcka och vidmakthålla intresset…

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Gustav Penttinen Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 31:a Gunnar Mickwitz priset till…

Information till medlemmarna:

Historiska föreningen slutar skicka medlemsbrev med papperspost Efter renoveringen av Vetenskapernas hus har Historiska föreningen inte längre tillgång till det…

Historiska föreningens verksamhetsberättelse 2022

Historiska föreningens verksamhetsberättelse godkändes under föreningens vårmöte den 7 mars 2023. Du kan läsa verksamhetsberättelsen i sin helhet här!

När nyheter korsar hav – återbrukade tidningstexter i Sverige och Finland

Vi ställde tre frågor till några av forskarna i projektet Informationsflöden över Östersjön: Svenskspråkig press som kulturförmedlare 1771–1918. Petri Paju, du…

Kråkfötterna avslöjade förfalskaren

1) Josefine Sjöberg, du är doktorand inom projektet ”Förfalskarna – Allmogens litterarisering och kunskap om det svenska språket i brottslig kontext…

Industrinostalgi i östra Ukraina

1) Christoffer Holm, du skriver i din artikel om rostbältet och industrinostalgin i östra Ukraina. Hur kom du in på det ämnet?…

Redaktörer diskuterade språk och samarbete

HTF:s huvudredaktör Johanna Wassholm deltog med andra nordiska tidskrifters representanter i ett rundabordssamtal på Nordiska historikermötet i Göteborg i början…

Tre frågor till professor emeritus Nils Erik Villstrand

1. Professor emeritus Nils Erik Villstrand, du firade nyligen din 70-årsdag. Vad är det bästa med att fylla sjuttio och…

Läsning skapar gemenskap

Tre frågor till Jukka Sarjala som skrivit om lärda och litterära gemenskaper i Åbo i senaste nummer av HTF. Hur…