Ny huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland

Ny huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland   Historisk Tidskrift för Finland får en ny huvudredaktör från och med det…

Gösta Mickwitz pris 2017 till docent Jessica Parland-von Essen

Det åttonde Gösta Mickwitz-priset tilldelas år 2017 docent Jessica Parland-von Essen. Priset delas ut under ett seminarium som ordnas av…

Gunnar Mickwitz pris 2016 till filosofie magister Evelina Wilson

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 25:te Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Evelina Wilson (tidigare Knipström) för pro…

HTFs temanummer 1/2016 om rumslighet under medeltiden har utkommit!

HTFs temanummer 1/2016 om rumslighet under medeltiden har utkommit! I numret lyfter skribenterna fram olika perspektiv på rum och platser…

Utlysning: ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland

Historiska föreningen söker en ansvarig redaktör till Historisk Tidskrift för Finland från och med 2017 års årgång. Uppdraget utlyses för…

Johan Chydenius (1931-2016) In memoriam

Johan Chydenius 6.8.1931–23.1.2016 Minnesord av Henry Rask på Historiska föreningens vårmöte den 7 april 2016 För ett par veckor sedan…

Snart utkommer HTF:s nummer 1/2016!

Snart utkommer HTF:s nummer 1/2016! Numret handlar om rumslighet under medeltiden. I uppsatserna behandlas toponymer i isländska sagor (Sirpa Aalto),…

Temanumret om 1700-talets kulturhistoria (HTF 4/2015) har utkommit!

Temanumret om 1700-talets kulturhistoria (HTF 4/2015) har utkommit! Gästredaktörer: Charlotta Wolff och Johanna Ilmakunnas. Innehållsförteckningen står att finna på FB.

HTF nr 4/2015: Kulturhistoria och 1700-tal – en sinnlig historia

Temanumret om 1700-talets kulturhistoria, det fjärde och sista numret av HTF:s jubileumsårgång 2015, är på väg! I numret presenteras ny…

Gunnar Mickwitz pris 2015 till filosofie magister Tomi Ståhlberg

Historiska föreningens priskommitté har i år beslutat utdela Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Tomi Ståhlberg för pro gradu-avhandlingen Arktisk…