Gösta Mickwitz pris

Samfundet Ehrensvärd rf tilldelas Gösta Mickwitz pris

Pressmeddelande Det tionde Gösta Mickwitz-priset tillfaller Samfundet Ehrensvärd rf. Priset delas ut under ett seminarium som ordnas av Historiska föreningen…

Gösta Mickwitz pris 2019 till professor emeritus Nils Erik Villstrand

Det nionde Gösta Mickwitz-priset tillfaller år 2019 professor emeritus Nils Erik Villstrand. Priset delas ut under ett seminarium som ordnas…

Gösta Mickwitz pris 2017 till docent Jessica Parland-von Essen

Det åttonde Gösta Mickwitz-priset tilldelas år 2017 docent Jessica Parland-von Essen. Priset delas ut under ett seminarium som ordnas av…

Gösta Mickwitz pris 2014 till Helsingfors stadsmuseum

Det sjunde Gösta Mickwitz-priset utdelas 2014 till Helsingfors stadsmuseum under Historiska föreningens 100-års jubileumsseminarium lördagen den 18 oktober 2014 kl….

Gösta Mickwitz pris 2013 till docent Panu Pulma

Det sjätte Gösta Mickwitz priset tillfaller docent Panu Pulma för hans insatser inom historieforskningen kring många av samhällets utsatta grupper…

Gösta Mickwitz pris 2011 till John Chrispinsson

Historiska förningen har beslutat ge Gösta Mickwitz pris 2011 till den svenske journalisten och författaren John Chrispinsson för dennes nyutkomna…

Gösta Mickwitz pris 2009 till filosofie doktor Ann-Catrin Östman

Det fjärde Gösta Mickwitz-priset tilldelas fil. dr Ann-Catrin Östman.  Ann-Catrin Östman, akademilektor och forskningsledare vid Åbo Akademi, har på ett föredömligt…