Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Gustav Penttinen Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 31:a Gunnar Mickwitz priset till…

Magnus Rask

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Magnus Rask

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 30:de Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Magnus Rask för magistersavhandlingen ”Vetenskaplig fördom…

Gunnar Mickwitz pris 2020 till filosofie magister Sara Johansson

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 29:de Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Sara Johansson för pro gradu-avhandlingen Kom, avsmakades, segrade – tobakens ekonomi…

Gunnar Mickwitz pris 2019 till filosofie magister Johanna Rehn

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 28:de Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Johanna Rehn för pro gradu-avhandlingen Hellish…

Gunnar Mickwitz pris 2018 till filosofie magister Jimmy Holmberg

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 27:de Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Jimmy Holmberg för pro gradu-avhandlingen Lokalt…

Gunnar Mickwitz pris 2017 till filosofie magister Tomas Sjöblom

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 26:te Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Tomas Sjöblom för pro gradu-avhandlingen ”Namnförfinskningar…

Gunnar Mickwitz pris 2016 till filosofie magister Evelina Wilson

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 25:te Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Evelina Wilson (tidigare Knipström) för pro…

Gunnar Mickwitz pris 2015 till filosofie magister Tomi Ståhlberg

Historiska föreningens priskommitté har i år beslutat utdela Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Tomi Ståhlberg för pro gradu-avhandlingen Arktisk…

Gunnar Mickwitz pris 2014 till filosofie magister Jonathan Lagerquist

Historiska föreningens priskommitté har år 2014 beslutat utdela Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Jonathan Lagerquist för pro gradu-avhandlingen The…

Gunnar Mickwitz pris 2012 till filosofie magister Mathias Haeggström

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det tjugoförsta Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Mathias Haeggström för pro gradu-avhandlingen Kvinnobilden…