Verksamhetsberättelse 2023

Historiska föreningen Historiska föreningens syfte är att främja historiska studier samt att inom en större allmänhet väcka och vidmakthålla intresset…

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Gustav Penttinen Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 31:a Gunnar Mickwitz priset till…

Historiska föreningens verksamhetsberättelse 2022

Historiska föreningens verksamhetsberättelse godkändes under föreningens vårmöte den 7 mars 2023. Du kan läsa verksamhetsberättelsen i sin helhet här!

Dag Lindberg in memoriam 1.1.1940–19.12.2021

Kort före jul, den 19 december, nåddes vi av sorgebudet att Historiska föreningens tidigare ordförande, Dag Lindberg, gått bort. Han…

Samfundet Ehrensvärd rf tilldelas Gösta Mickwitz pris

Pressmeddelande Det tionde Gösta Mickwitz-priset tillfaller Samfundet Ehrensvärd rf. Priset delas ut under ett seminarium som ordnas av Historiska föreningen…

Vad vi gjorde under året 2021

Historiska föreningens verksamhetsberättelse har publicerats På Historiska föreningens vårmöte tisdagen 5. april 2022 behandlades bland annat föreningens verksamhetsberättelse för 2021…

Huvudredaktören har ordet

Med föreliggande nummer avslutas den 106:e årgången av Historisk Tidskrift för Finland. Samtidigt avslutas också mitt eget arbete inom redaktionen…

Magnus Rask

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Magnus Rask

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 30:de Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Magnus Rask för magistersavhandlingen ”Vetenskaplig fördom…

Ny huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland

Historisk Tidskrift för Finland får en ny huvudredaktör från och med det första numret 2022, då FD Jennica Thylin-Klaus, som lett…

En hög av exemplar av Historisk Tidskrift för Finland.

Sökes huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland – sök senast 31.5.2021

Historiska föreningen söker en huvudredaktör till Historisk Tidskrift för Finland från och med 2022 års årgång. Uppdraget utlyses för en femårsperiod (årgångarna 2022–2026) med…