Nyheter

HTFs temanummer 1/2016 om rumslighet under medeltiden har utkommit!

HTFs temanummer 1/2016 om rumslighet under medeltiden har utkommit! I numret lyfter skribenterna fram olika perspektiv på rum och platser…

Utlysning: ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland

Historiska föreningen söker en ansvarig redaktör till Historisk Tidskrift för Finland från och med 2017 års årgång. Uppdraget utlyses för…

Johan Chydenius (1931-2016) In memoriam

Johan Chydenius 6.8.1931–23.1.2016 Minnesord av Henry Rask på Historiska föreningens vårmöte den 7 april 2016 För ett par veckor sedan…

Snart utkommer HTF:s nummer 1/2016!

Snart utkommer HTF:s nummer 1/2016! Numret handlar om rumslighet under medeltiden. I uppsatserna behandlas toponymer i isländska sagor (Sirpa Aalto),…

Temanumret om 1700-talets kulturhistoria (HTF 4/2015) har utkommit!

Temanumret om 1700-talets kulturhistoria (HTF 4/2015) har utkommit! Gästredaktörer: Charlotta Wolff och Johanna Ilmakunnas. Innehållsförteckningen står att finna på FB.

HTF nr 4/2015: Kulturhistoria och 1700-tal – en sinnlig historia

Temanumret om 1700-talets kulturhistoria, det fjärde och sista numret av HTF:s jubileumsårgång 2015, är på väg! I numret presenteras ny…

Gunnar Mickwitz pris 2015 till filosofie magister Tomi Ståhlberg

Historiska föreningens priskommitté har i år beslutat utdela Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Tomi Ståhlberg för pro gradu-avhandlingen Arktisk…

Historisk Tidskrift för Finland på Helsingfors Bokmässa 2015

Som vanligt ställer Historiska föreningen ut Historisk Tidskrift för Finland vid den finlandsvenska tidskriftsavdelningen. I år hittar du avdelningen vid…

HTF digitalt – Presenteras 14.10.2015 vid programafton

Innevarande år utkommer Historisk Tidskrift för Finland med sin hundrade årgång. Tidskriften firar jubileet med att ta i bruk ett…

Historisk Tidskrift för Finland 2/2015

HTF 2/2015 (årg. 100) Innehåll: Heini Hakosalo, Ille och Elin. Syskon, kön och medicinsk karriär i det tidiga 1900-talets Finland…