Nyheter

Historisk Tidskrift för Finland på Helsingfors Bokmässa 2015

Som vanligt ställer Historiska föreningen ut Historisk Tidskrift för Finland vid den finlandsvenska tidskriftsavdelningen. I år hittar du avdelningen vid…

HTF digitalt – Presenteras 14.10.2015 vid programafton

Innevarande år utkommer Historisk Tidskrift för Finland med sin hundrade årgång. Tidskriften firar jubileet med att ta i bruk ett…

Historisk Tidskrift för Finland 2/2015

HTF 2/2015 (årg. 100) Innehåll: Heini Hakosalo, Ille och Elin. Syskon, kön och medicinsk karriär i det tidiga 1900-talets Finland…

Historisk Tidskrift för Finland 1/2015

HTF 1/2015 (årg. 100) Innehåll: Lars-Folke Landgrén, Historisk Tidskrift för Finland Sofia Aittomaa, Kejsarinnans sten. Från lojalism via revolutionsyra och…

Historiska föreningen mottar Svenska litteratursällskapets pris

På Runebergsdagen 2015 tilldelade Svenska litteratursällskapet i Finland Historiska föreningen ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf…

Historisk Tidskrift för Finland 4/2014

HTF 4/2014 (årg. 99) Innehåll: Annette Forsén, Den tyska vicekonsuln Albert Goldbeck-Löwe och krigsutbrottet i Finland 1914 Stefan Nygård, De…

Festtal: Historiska föreningen 100 år

År 2014 firade Historiska föreningens sitt 100-årsjubileum. Jubileet till ära arrangerades bl.a. ett välbesökt seminarium på Ständerhuset, samt en stämningsfylld…

Gunnar Mickwitz pris 2014 till filosofie magister Jonathan Lagerquist

Historiska föreningens priskommitté har år 2014 beslutat utdela Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Jonathan Lagerquist för pro gradu-avhandlingen The…

Gösta Mickwitz pris 2014 till Helsingfors stadsmuseum

Det sjunde Gösta Mickwitz-priset utdelas 2014 till Helsingfors stadsmuseum under Historiska föreningens 100-års jubileumsseminarium lördagen den 18 oktober 2014 kl….

Historisk Tidskrift för Finland 2/2014

HTF 2/2014 (årg. 99) Innehåll: Mikko Huhtamies, Emanuel Swedenborgs Machine att flyga i wädret 1714. Hur föddes och spreds innovationer…