Nyheter

Historisk Tidskrift för Finland 3/2010

HTF 3/2010 (årg. 95) Innehåll:  Tiina Hemminki, Jaana Luttinen och Merja Uotila, Marscherande epidemier. Dödligheten i finska kriget på lokal nivå…

Gunnar Mickwitz pris 2010 till filosofie magister Charlotte Vainio

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det nittonde Gunnar Mickwitz-priset till filosofie magister Charlotte Vainio för pro gradu-avhandlingen Den medeltida…

Historisk Tidskrift för Finland 2/2010

HTF 2/2010 (årg. 95)   Innehåll:   Piotr Wawrzeniuk, Formering till modernitet. Gammalsvenskby genom finländska och rikssvenska ögon 1836–1904 (s. 249–267)…

Historisk Tidskrift för Finland 1/2010

HTF 1/2010 (årg. 95)   Innehåll: Eva Ahl-Waris, Arkeologi, monumentresningar och minnesfiranden i Nådendal – aspekter på fornminnen och historiebruk…

Historisk Tidskrift för Finland 3/2009

HTF 3/2009 (årg. 94)   Innehåll: Charlotte Vainio, Patroni regni och folket. En studie i helgonkultens folkliga förankring (s. 277-293)…

Historisk Tidskrift för Finland 2/2009

HTF 2/2009 (årg. 94)   Innehåll: Holger Weiss, Global internationell solidaritet: Om transnationella subversiva kontakter, understödsformer och nätverk under mellankrigstiden…

Om höstens program!

Preliminär information om Historiska föreningens programverksamhet under hösten 2009:  – Besök hos John Nurminens Stiftelse i Böle den 13 oktober…

Historisk Tidskrift för Finland 1/2009

HTF 1/2009 (årg. 94)   Innehåll: Niklas Ammert, Gemenskap och ambivalens. Finsk-svenska möten i finlandssvenska läroböcker i historia (s. 1-19)…

Gösta Mickwitz pris 2009 till filosofie doktor Ann-Catrin Östman

Det fjärde Gösta Mickwitz-priset tilldelas fil. dr Ann-Catrin Östman.  Ann-Catrin Östman, akademilektor och forskningsledare vid Åbo Akademi, har på ett föredömligt…

Historisk Tidskrift för Finland 4/2008

HTF 4/2008 (årg. 93) Innehåll: Antti Räihä: Främmande men bekanta? Synen på ryskhet i Villmanstrand efter ofrederna på 1700-talet (s….