Nyheter

Gunnar Mickwitz pris 2012 till filosofie magister Mathias Haeggström

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det tjugoförsta Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Mathias Haeggström för pro gradu-avhandlingen Kvinnobilden…

Historisk Tidskrift för Finland 2/2012

HTF 2/2012 (årg. 97) Innehåll: Lars-Folke Landgrén, Klassificering av publikationer (s. 173–174) Mikko Huhtamies, Olof Rudbeck, hydroteknologin och nyttans tidevarv…

Finlands bästa historiebloggar efterlyses – föreslå en blogg

Agricola – Suomen historiaverkko, Historiska föreningen och Suomen historiallinen seura tar emot förslag till kandidater för det första bloggpriset inom…

Historisk Tidskrift för Finland 1/2012

HTF 1/2012 (årg. 97) Innehåll: Lars-Folke Landgrén, Förändring (s. 1) Anders Ahlbäck och Ann-Catrin Östman, Manligt medborgarskap och samhällsreformer i…

Historisk Tidskrift för Finland 4/2011

HTF 4/2011 (årg. 96) Innehåll: Sophie Litonius, Hedersbetygelser inför samtid och eftervärld. Namngivningen av fästningsverken i Finland under Augustin Ehrensvärds…

Historisk Tidskrift för Finland 3/2011

HTF 3/2011 (årg. 96) Innehåll: Julia Dahlberg, Vardagsstöd, kontaktförmedling och rollmodeller. Syskonens position i den samhälls aktiva, borgerliga kvinnans nätverk…

Gunnar Mickwitz pris 2011 till filosofie magister Sophie Litonius

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det tjugonde Gunnar Mickwitz-priset till filosofie magister Sophie Litonius för pro gradu-avhandlingen Vänner, kolleger…

Gösta Mickwitz pris 2011 till John Chrispinsson

Historiska förningen har beslutat ge Gösta Mickwitz pris 2011 till den svenske journalisten och författaren John Chrispinsson för dennes nyutkomna…

Höstens program

19.10.2011: Höstmöte, föredrag av fil. dr Anders Ahlbäck: Manliga erfarenheter och militära minnen: Finlands värnpliktsarmé 1918−1939 12.11.2011: Det femte Gösta…

Historisk Tidskrift för Finland 4/2010

HTF 4/2010 (årg. 95) Innehåll: Teresa Rosenlund-Eriksson, Jacob Pacchaléns yrkeskarriär och nätverk. Från boddräng till handels-man i 1700-talets Helsingfors (s….