Nyheter

Historisk Tidskrift för Finland 4/2014

HTF 4/2014 (årg. 99) Innehåll: Annette Forsén, Den tyska vicekonsuln Albert Goldbeck-Löwe och krigsutbrottet i Finland 1914 Stefan Nygård, De…

Festtal: Historiska föreningen 100 år

År 2014 firade Historiska föreningens sitt 100-årsjubileum. Jubileet till ära arrangerades bl.a. ett välbesökt seminarium på Ständerhuset, samt en stämningsfylld…

Gunnar Mickwitz pris 2014 till filosofie magister Jonathan Lagerquist

Historiska föreningens priskommitté har år 2014 beslutat utdela Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Jonathan Lagerquist för pro gradu-avhandlingen The…

Gösta Mickwitz pris 2014 till Helsingfors stadsmuseum

Det sjunde Gösta Mickwitz-priset utdelas 2014 till Helsingfors stadsmuseum under Historiska föreningens 100-års jubileumsseminarium lördagen den 18 oktober 2014 kl….

Historisk Tidskrift för Finland 2/2014

HTF 2/2014 (årg. 99) Innehåll: Mikko Huhtamies, Emanuel Swedenborgs Machine att flyga i wädret 1714. Hur föddes och spreds innovationer…

Historisk Tidskrift för Finland 1/2014

HTF 1/2014 (årg. 99) Innehåll: Britt-Marie Villstrand, Veteraner på piedestal femtio år efter 1808–09 års krig Carina Nynäs, Läkaren Linné,…

Historisk Tidskrift för Finland 4/2013

HTF 4/2013 (årg. 98) Innehåll: Sofia Aittomaa, Alexander I:s kolossalbyst. Från lojalism via avrussificering till rehabilitering (429–468) Tomi Mertanen, Konstutställningsutbytet…

Historiska föreningen 100 år 2014!

År 2014 firar Historiska föreningen sitt 100-årsjubileum. Föreningen grundades våren 1914 i Helsingfors. Som föreningens första ordförande fungerade Per Olof…

Historisk Tidskrift för Finland 3/2013

HTF 3/2013 (årg. 98) Innehåll: Mikko Heikkilä, Sanctus (H)e(n)ricus rex Suetie et sanctus Henricus episcopus Upsalensis – en och samme…

Gunnar Mickwitz pris 2013 till filosofie magister Lotta Nylund

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det tjugoandra Gunnar Mickwitz -priset till filosofie magister Lotta Nylund för pro gradu-avhandlingen Naturalismens…