Nyheter

Gunnar Mickwitz pris 2019 till filosofie magister Johanna Rehn

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 28:de Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Johanna Rehn för pro gradu-avhandlingen Hellish…

Gösta Mickwitz pris 2019 till professor emeritus Nils Erik Villstrand

Det nionde Gösta Mickwitz-priset tillfaller år 2019 professor emeritus Nils Erik Villstrand. Priset delas ut under ett seminarium som ordnas…

Gunnar Mickwitz pris 2018 till filosofie magister Jimmy Holmberg

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 27:de Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Jimmy Holmberg för pro gradu-avhandlingen Lokalt…

Gunnar Mickwitz pris 2017 till filosofie magister Tomas Sjöblom

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 26:te Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Tomas Sjöblom för pro gradu-avhandlingen ”Namnförfinskningar…

Ny huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland

Ny huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland   Historisk Tidskrift för Finland får en ny huvudredaktör från och med det…

Gösta Mickwitz pris 2017 till docent Jessica Parland-von Essen

Det åttonde Gösta Mickwitz-priset tilldelas år 2017 docent Jessica Parland-von Essen. Priset delas ut under ett seminarium som ordnas av…

Gunnar Mickwitz pris 2016 till filosofie magister Evelina Wilson

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 25:te Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Evelina Wilson (tidigare Knipström) för pro…

HTFs temanummer 1/2016 om rumslighet under medeltiden har utkommit!

HTFs temanummer 1/2016 om rumslighet under medeltiden har utkommit! I numret lyfter skribenterna fram olika perspektiv på rum och platser…

Utlysning: ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland

Historiska föreningen söker en ansvarig redaktör till Historisk Tidskrift för Finland från och med 2017 års årgång. Uppdraget utlyses för…

Johan Chydenius (1931-2016) In memoriam

Johan Chydenius 6.8.1931–23.1.2016 Minnesord av Henry Rask på Historiska föreningens vårmöte den 7 april 2016 För ett par veckor sedan…