Nyheter

Historiska föreningen 100 år 2014!

År 2014 firar Historiska föreningen sitt 100-årsjubileum. Föreningen grundades våren 1914 i Helsingfors. Som föreningens första ordförande fungerade Per Olof…

Historisk Tidskrift för Finland 3/2013

HTF 3/2013 (årg. 98) Innehåll: Mikko Heikkilä, Sanctus (H)e(n)ricus rex Suetie et sanctus Henricus episcopus Upsalensis – en och samme…

Gunnar Mickwitz pris 2013 till filosofie magister Lotta Nylund

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det tjugoandra Gunnar Mickwitz -priset till filosofie magister Lotta Nylund för pro gradu-avhandlingen Naturalismens…

Tyngdpunkten ligger på medeltiden i HTF 3/2013

Tyngdpunkten ligger på medeltiden i nästa nummer av HTF! I 3/2013 ingår bl.a. en uppsats av Mikko Heikkilä med titeln…

Gösta Mickwitz pris 2013 till docent Panu Pulma

Det sjätte Gösta Mickwitz priset tillfaller docent Panu Pulma för hans insatser inom historieforskningen kring många av samhällets utsatta grupper…

Historisk Tidskrift för Finland 2/2013

HTF 2/2013 (årg. 98) Innehåll: Henrika Tandefelt och Maria Vainio-Kurtakko, Inledning: Herrgårdens många skepnader. Den finländska herrgårdsforskningens traditioner (s. 121–131)…

Historisk Tidskrift för Finland 4/2012

HTF 4/2012 (årg. 97) Innehåll: Mikko Heikkilä, Om Finlands världsliga och kyrkliga införlivande med Sverige (s. 437–468) Antti Kujala, Förrädiska…

Historisk Tidskrift för Finland 3/2012

HTF 3/2012 (årg. 97) Innehåll: Ilkka Nummela, Sofia Kotilainen, Tiina Hemminki, Att skapa och upprätthålla förtroendeförhållanden i vardagen (s.285–294) Sofia…

Gunnar Mickwitz pris 2012 till filosofie magister Mathias Haeggström

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det tjugoförsta Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Mathias Haeggström för pro gradu-avhandlingen Kvinnobilden…

Historisk Tidskrift för Finland 2/2012

HTF 2/2012 (årg. 97) Innehåll: Lars-Folke Landgrén, Klassificering av publikationer (s. 173–174) Mikko Huhtamies, Olof Rudbeck, hydroteknologin och nyttans tidevarv…