Nyheter

Historisk Tidskrift för Finland 4/2008

HTF 4/2008 (årg. 93) Innehåll: Antti Räihä: Främmande men bekanta? Synen på ryskhet i Villmanstrand efter ofrederna på 1700-talet (s….

Historisk Tidskrift för Finland 3/2008

HTF 3/2008 (årg. 93) Innehåll:   Jesse Keskiaho: Bortom fragmenten. Handskriftsproduktion och boklig kultur i det medeltida Åbo stift (s….

Gunnar Mickwitz-prisen 2008 till filosofie magistrar Nora Ervalahti och Johan Kylander

På grund av det höga antalet kvalitativa pro gradu-avhandlingar har priskommittén i år beslutat utdela två pris, till filosofie magistrarna…

Inbjudan till att lämna in uppsatser

Inbjudan till att lämna in uppsatser (Call for Papers) Historisk Tidskrift för Finland (HTF) ger år 2009 ut ett temanummer…