Nyheter

Historisk Tidskrift för Finland 3/2009

HTF 3/2009 (årg. 94)   Innehåll: Charlotte Vainio, Patroni regni och folket. En studie i helgonkultens folkliga förankring (s. 277-293)…

Historisk Tidskrift för Finland 2/2009

HTF 2/2009 (årg. 94)   Innehåll: Holger Weiss, Global internationell solidaritet: Om transnationella subversiva kontakter, understödsformer och nätverk under mellankrigstiden…

Om höstens program!

Preliminär information om Historiska föreningens programverksamhet under hösten 2009:  – Besök hos John Nurminens Stiftelse i Böle den 13 oktober…

Historisk Tidskrift för Finland 1/2009

HTF 1/2009 (årg. 94)   Innehåll: Niklas Ammert, Gemenskap och ambivalens. Finsk-svenska möten i finlandssvenska läroböcker i historia (s. 1-19)…

Gösta Mickwitz pris 2009 till filosofie doktor Ann-Catrin Östman

Det fjärde Gösta Mickwitz-priset tilldelas fil. dr Ann-Catrin Östman.  Ann-Catrin Östman, akademilektor och forskningsledare vid Åbo Akademi, har på ett föredömligt…

Historisk Tidskrift för Finland 4/2008

HTF 4/2008 (årg. 93) Innehåll: Antti Räihä: Främmande men bekanta? Synen på ryskhet i Villmanstrand efter ofrederna på 1700-talet (s….

Historisk Tidskrift för Finland 3/2008

HTF 3/2008 (årg. 93) Innehåll:   Jesse Keskiaho: Bortom fragmenten. Handskriftsproduktion och boklig kultur i det medeltida Åbo stift (s….

Gunnar Mickwitz-prisen 2008 till filosofie magistrar Nora Ervalahti och Johan Kylander

På grund av det höga antalet kvalitativa pro gradu-avhandlingar har priskommittén i år beslutat utdela två pris, till filosofie magistrarna…

Inbjudan till att lämna in uppsatser

Inbjudan till att lämna in uppsatser (Call for Papers) Historisk Tidskrift för Finland (HTF) ger år 2009 ut ett temanummer…